Ngành khoa học xã hội và nhân văn

Các bạn sinh viên quan tâm đến các ngành học về khoa học xã hội và nhân văn: tâm lý học, xã hội học, triết học, sư phạm, truyền thông & thông tin, lịch sử, địa lí, khoa học chính trị, luật hay thậm chí đô thị hoá…

HỌC TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP

Các Đại học tổng hợp có các chương trình đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn, ở bậc Cử nhân, Cử nhân thực hành, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các ngành được giảng dạy bao gồm : xã hội học, triết học, sư phạm, truyền thông – thông tin, lịch sử, địa lý, đô thị hoá, …

Ở bậc Cử nhân, phần lớn các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp. Các chương trình bằng tiếng Anh trong các Đại học tổng hợp hầu như chỉ giảng dạy ở bậc Thạc sĩ.

Thủ tục dự tuyển tiến hành trên Etudes en France, theo lịch dự tuyển tương ứng với trình độ bạn chọn :

HỌC GRANDE ÉCOLE

Các Grande École là các cơ sở giáo dục Đại học chất lượng cao ở Pháp, với cách thức tuyển sinh rất khắt khe. Rất nhiều Grande Ecole có các chương trình đào tạo về luật, khoa học chính trị và khoa học xã hội: Các Viện nghiên cứu chính trị, Trường nghiên cứu cấp cao khoa học xã hội (EHESS), các trường Đại học sư phạm (ENS)…

Có rất nhiều cách thức tuyển sinh khác nhau: tuyển sinh quốc tế qua kết quả kỳ thi tuyển sinh, qua xét tuyển hồ sơ, sau khi học lớp dự bị, v.v…

Nếu trường bạn chọn có kỳ thi tuyển sinh đầu vào, bạn có thể xin thị thực « sinh viên đi thi » (étudiant concours). Thị thực này cho phép bạn đến phỏng vấn hay đi thi ở một cơ sở giáo dục Đại học Pháp, đồng thời cũng cho phép bạn xin cấp thẻ cư trú ngay tại Pháp để vào học tại trường trong trường hợp bạn trúng tuyển. Sinh viên xin thị thực đi thi phải làm quy trình Etudes en France trước khi xin thị thực. Thị thực có hiệu lực trong 3 tháng và chỉ được cấp nếu kết quả kỳ thi tuyển sinh được công bố trong vòng 3 tháng đó.

HỌC LỚP DỰ BỊ VĂN HỌC HAY KINH TẾ

Lớp dự bị CPGE (Lớp dự bị vào Grande École) là chương trình đào tạo 2 năm, giảng dạy trong các trường THPT ở Pháp. Đây là chương trình đa ngành học sau hệ THPT, giúp sinh viên ôn tập cho các kì thi đầu vào của các trường Thương mại, các Viện khoa học chính trị (IEP), các trường Đại học Sư phạm(ENS) và các trường chuyên ngành (truyền thông, biên dịch, nghệ thuật, …).

Lớp dự bị không cấp bằng mà sẽ tích lũy tín chỉ châu Âu và cho phép sinh viên dự tuyển vào Đại học tổng hợp năm 3. Thuộc hệ thống LMD, các lớp dự bị tích lũy ECTS (tối đa 120 trong 2 năm) để sinh viên có thể nhận các chứng chỉ tương đương trong trường hợp chuyển ngành học.

Đối với lớp dự bị văn học, có 2 chuyên ngành chính: văn học hoặc khoa học xã hội và văn học. Các lớp chuyên ngành khác thường cho sinh viên ôn tập các kì thi chuyên biệt.

Thông tin chi tiết trên Onisep, tài liệu về lớp dự bị văn học.

Đối với lớp dự bị kinh tế, có 3 lựa chọn khác nhau : khoa học, kinh tế và công nghệ.

Thông tin chi tiết trên Onisep, tài liệu về lớp dự bị kinh tế và thương mại.

Dự tuyển vào chương trình dự bị : Dự tuyển qua cổng Parcoursup !

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG ? BẮT ĐẦU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH BUT

Bằng Cử nhân công nghệ

BUT (Bằng Cử nhân công nghệ) là văn bằng được cấp sau 3 năm học bởi các Viện Đại học công nghệ (IUT), trực thuộc các trường Đại học tổng hợp. Các bằng BUT trong lĩnh vực thông tin – truyền thông đào tạo sinh viên ra làm việc ngay sau khi học hoặc tiếp tục theo học chương trình Cử nhân thực hành. Chương trình đào tạo này thuộc hệ thống châu Âu LMD, được cấp bằng khi hoàn thành đủ 180 ECTS.

Đăng ký tư vấn